Gıda Sektörü

Gıda Sektörü

Frekans Proje olarak, oldukça geniş bir yelpazeye yayılan gıda ürünleri ile ilgili üretim süreçlerinin geçmişi, insanoğlunun ilk kentleşmeye başladığı dönemlere kadar gitmektedir. Tahılın işlenmesi, tohumlu bitkilerden yağ elde edilmesi gibi süreçlerden tutun da, et ürünlerinin tüketiciye ulaşmasına kadar olan, yığınla birbirine benzemeyen süreçten söz ediyoruz. Geride bıraktığımız yüzyıllar boyunca bu süreçlerde inanılmaz gelişmeler yaşanmış, makine ve kimya teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak bu alanlara özgü ileri teknolojiler ortaya çıkmıştır.

Gıda sektörü, hızlı tüketim malları sektörünün diğer alanları gibi hiç kuşkusuz rekabetin en hızlı olduğu ve olmaya devam edeceği sektörlerden. Rekabet gücünü artırmak ile ilgili en yoğun uygulamalar:

 Ürün transferleri
1.Ürünleri sürecin bir sonraki aşamasına beslemek,
2.Ürünleri, süreç gereksinimlerine göre konumlandırmak, pozisyonunu değiştirmek,
3.Ürün akışını yönetmek, hız, debi ve yön değiştirmek

•Ambalajlama aşamaları, paketleme, kutulama ve palet operasyonları
•Muhtelif promosyon kampanyaları için çoklu ürün grupları hazırlamak (elleçleme)
•Hijyen nedeniyle insan temas olmaması gereken işlemler
•Aşırı soğuk/sıcak bölge işlemleri

1.Et, et ürünleri ve dondurma üretimi sırasında süreçlerin çoğu insanın çalışma koşullarının oldukça altında sürdürülmektedir. Her ne kadar özel giysilerle donatılsa da burada çalışanlar kısa sürelerde çalıştırılıp dinlendirilmektedir. Bu ise hem yüksek maliyete hem de mikrobiyolojik riske yol açmaktadır. Bu tür süreçler otomasyon ve robotik yatırımları için oldukça uygundur.

2.Fırın ve benzeri alanlardaki ürün besleme ve tahliye süreçleri de aynı şekilde otomasyon ve robotik uygulamaları için iyi bir potansiyel oluşturmaktadır.

•Endüstriyel görüntü işleme ile otomasyon sistemlerinin desteklenmesi

1.Genellikle üretim süreçlerinin en sonunda yakalanan hatalar yüksek maliyete neden olmaktadır. Bunun yerine kilit süreç aşamalarına konan kameralı görüntü işleme sistemleri ile hatayı daha erken belirlemek mümkün olabilir. Bu sistemlerden elde edilen uyarılar ile hatalı süreç parametreleri değiştirilebilir. Daha da iyisi otomatik kontrol sistemleri ile entegre kullanılarak otomatik olarak parametre değişikliği gerçekleştirilebilir.
2.Robot ve otomasyon sistemlerine veri sağlanarak bunların daha hızlı ve etkin çalışmaları sağlanabilmektedir.
Otomasyon sistemlerini geliştirirken bir temel soru daha karşımıza çıkıyor. Bu alanların hemen hepsinde de amaca özel geliştirilmiş spesifik makineler ve donanım kullanabiliriz. Bunlar, çoğu kez hızlı ve etkin çözümlerdir. Ancak ürün veya süreçte bir değişim olduğunda bu değişime cevap veremeyebilir. Kısacası esneklik açısından zayıf çözümlerdir. Farklı bir yaklaşım ise daha fakat genel amaçlı mekanizmalar olan robotları kullanmaktır. Genel amaçlı olması ve yeniden programlanması sayesinde en esnek çözümler, robotik sistemler ile olur. Bu noktada ürünümüze ve sürecimize uzun dönemli bakıp, alternatifleri ona göre değerlendirmek gerekecektir. Robotik sektöründe yapılan bir çok değerlendirmede gıda sektöründe robot kullanımının hızla yaygınlaşacağı yönündedir. Bunun arkasında endüstriyel robot kullanımını avantajlı kılan başlıca etkenler:
•    Maliyet
•    İşçilik
•    Malzeme sarfiyatı/fire
•    Hız
•    Kapasite kullanımı
•    Yer kullanımı
•    Kalite
•    Doğruluk
•    Hijyen
•    Esneklik:
•    Üretim sırasında ürün değiştirme hızı (set-up)
•    Yeni ürünü pazara sürme hızı
•    İş Güvenliği/İşçi Sağlığı olmaktadır.

Yukarı ÇıkYukarı Çık